Menu

Incasso
Overige diensten
Contact Inloggen Aanmelden

Incassokosten Berekenen

Incassokosten zijn alle kosten die de overheid in het besluit Wet incasso kosten (WIK: Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) heeft vastgelegd. De buitengerechtelijke incassokosten mogen bij de debiteur in rekening worden gebracht wanneer een openstaande vordering niet tijdig wordt voldaan.

Zelf Incassokosten Berekenen

Bereken hier zelf de wettelijke incassokosten. Vul het te vorderen bedrag hieronder in:

Incassokosten: 0,00

Wet Incasso Kosten

De Wet incasso kosten bepaalt welke buitengerechtelijke incassokosten er verhaald mogen worden bij een niet tijdige betaling van een factuur. De incasokosten worden in percentages bepaalt maar kennen ook een minimaal en maximaal provisiebedrag.

Hoofdsom Provisiegelden
Over de eerste € 2.500,00 15% ( met een min. € 40,00)
Over de volgende € 2.500,00 10%
Over de volgende € 5.000,00 5%
Over de volgende € 190.000,00 1%
Alles boven de € 200.000,00 0,5% (max. € 6.775,00)

Minimale incassokosten: Er geldt een wettelijk minimum bedrag van € 40 voor incassokosten. Het incassobureau mag dit bedrag altijd vorderen.

Heb je een vordering op een consument of op een bedrijf?

Voor het bepalen van de incassokosten en het daarmee gepaard gaande incassotraject is het belangrijk om te kijken of de openstaande vordering bij een bedrijf of op een privé persoon verhaald moet worden.

Wanneer zijn bedrijven incassokosten verschuldigd?

Als jouw factuur niet binnen 30 dagen betaald wordt is een bedrijf automatisch incassokosten verschuldigd. Je hoeft geen extra herinnering te sturen om aanspraak te maken op de incassokosten.

In artikel 6:96 lid 4 van het burgerlijk wetboek staat beschreven:
‘In geval van een handelsovereenkomst (…) bestaat de vergoeding van kosten bedoeld in lid 2 onder c uit ten minste een bedrag van 40 euro. Dit bedrag is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken.’

Het wetsartikel stelt dat het geen verschil maakt of er voor of na het lezen van de sommatie van het incassobureau betaald wordt. De wetgever is van mening dat het risico op het uit handen geven van een vordering die niet tijdig betaald is voor risico van de niet-betaler dient te zijn.

Wanneer zijn consumenten incassokosten verschuldigd?

Bij een vordering op een consument geldt de wet (artikel 6:96 lid 6 Burgerlijk Wetboek):

‘De vergoeding volgens de nadere regels kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in artikel 81, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.’

Een consument dient eenmaal de laatste aanmaning (14 dagen brief) te hebben ontvangen, indien de betaling binnen twee weken uitblijft is de consument incassokosten verschuldigd. De wetgever heeft dit gedaan om consumenten extra bescherming te geven en niet onnodig met extra kosten op te zadelen. De wetgeving bij consumenten is in vele gevallen strenger dan voor bedrijven.

Voor meer informatie over eisen waar een dergelijke aanmaning aan dient te voldoen kunt je onze pagina over de laatste aanmaning bezoeken.

BTW over de incassokosten, wel of niet?

Wanneer een opdrachtgever zelf niet BTW-plichtig is mogen wij de BTW over de incassokosten doorberekenen aan de klant. Ben jij of je bedrijf wel BTW-plichtig, dan berekenen we de BTW door naar jou. De BTW is als voorheffing verrekend en wordt bij het netto bedrag verrekend. (Je kunt de in rekening gebrachte BTW terugvorderen bij de Belastingdienst)

Ben je BTW-plichtig: Je betaalt geen BTW over de incassokosten
Ben je wel BTW-plichtig: Je moet de BTW betalen over de incassokosten

© 2023 eDebit - Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacy beleid